Disclaimer
(Laatste update: 11 februari 2019)

 

Inhoud

De inhoud van deze blog is enkel bedoeld ter informatie. Hoewel we ons uiterste best doen om lekkere gerechten te delen, zijn we niet verantwoordelijk voor verschillen in smaak of eventuele fouten. Finding Mini-me wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van beslissingen of handelingen, genomen op basis van onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens van de blog, af. Finding Mini-me kan niet garanderen dat de blog niet onderhevig is aan onderbrekingen, technische storingen of eventuele virussen. Finding Mini-me behoudt het recht om ten allen tijden en zonder aankondiging aanvullingen te maken, inhoud aan te passen of inhoud te verwijderen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze blog verbindt de gebruiker er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De gebruiker verbindt er zich meer in het bijzonder toe :

  • De verstrekte informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen gebruik te maken van de blog waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, of op welke wijze ook minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De blog niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De blog niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 

Auteursrechten

Deze internetsite, de logo’s en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze ook is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van Finding Mini-me. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, presentatie, aanpassing, verdeling of gebruik voor commerciële doeleinden van informatie en logo’s is verboden. Inbreuken op het auteursrecht kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Privacy

Finding Mini-me verzamelt geen gegevens over de bezoekers van de website, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het reageren op blogberichten, voor het versturen van nieuwsbrieven en de informatie die Google Analytics voor ons verzamelt om het aantal en type bezoekers van deze website in kaart te brengen. In geen geval zal Finding Mini-me uw gegevens doorspelen aan derden. Mocht u het bovenstaande alsnog een probleem vinden, dan kunt u mailen naar privacy@findingminime.be en dan verwijderen we al uw gegevens.